Kamien Pomorski

Concerten van orgelmuziek

Schilderachtig gelegen aan het Kamienski-Haf. Veel historische monumenten met in het bijzonder de 12de-13de eeuwse, gotische kathedraal met een imposant 17de eeuws orgel met bewegende figuren. In de kathedraal worden in het kader van het jaarlijkse Festival van Orgel- en Kamermuziek van half juni tot eind augustus orgelconcerten gehouden. Een deel van de stad is een kuuroord met sanatoria waar aandoeningen van bewegingsorganen, reumatische- en bloedsomloopaandoeningen worden behandeld waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale mineraalmodder en zoute bronnen.

Gezelschap van Liefhebbers van de Kamienska-streek Kamien Pomorski, ul. Wolinska 9; tel. +(48-91) 382 05 41, fax 382 50 28; www.kamienpomorski.pl

Menu: