Chelm

De enige krijt-onderwereld

In de stad vindt men historische katholieke en orthodoxe kerken, waaronder vooral de Zending van de Apostelen-kerk uit de 18de eeuw erg de moeite waard is. Op de Chelmska-berg een Griekskatholieke kathedraal met het voormalige bisschoppelijke paleis. Een toeristische route van 2 km leidt door ondergrondse gangen op een diepte van 27 meter onder de herenhuizen en de straatjes van het oude stadscentrum. Uniek in de wereld. Deze route leidt door oude krijtmijn - een labyrint van kamers en gangen.

Menu: