Lodz

Een stad van vier culturen

Talrijke historische monumenten: het complex „Ksiezy Mlyn” (Hertogen Molen) - een uniek complex van fabrieksgebouwen en residentie, tegenwoordig het Museum van Paleisinterieuren van de Fabrikanten in Lodz; de paleizen van een industriemagnaat Israel Poznański, thans de zetel van het Museum van de Geschiedenis van de Stad Lodz en het Kunstmuseum. In de Witte Fabriek een imponerende collectie van moderne artistieke weefsels. De hoofdstraat, Piotrkowska, is de winkelstraat van Europa. Talrjike culturele evenementen.

Centrum voor Toeristische Informatie Lodz, al. Kosciuszki 88/ul. Piotrkowska 153; tel./fax +(48-42) 638 59 55; www.lodz.pl, cit@uml.lodz.pl

Menu: